מרגיש רע מחוב נשכח?

הלוואה  טעות במסחר  נזק בשוגג

 

עבירות שבין אדם לחברו,
אין יום
הכיפורים
מכפר, עד
שירצה
את חברו

 

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם האפשרי

 

 

ניתן להפקיד ישירות כאן לקרן

 

כך זה עובד:

הפקדת חוב

בקרן “נקי כפים” לגמילות חסדים

הקניית ממון

לבעליו האמיתיים

זכות המצווה

“אם כסף תלווה” נזקפת לבעל הממון

’זכין לאדם’

עקב זכות המצוה מתאפשר להקנות את הכסף לבעליו מדין זכאי

עד שיבוא אליהו

הכסף נשמר כפקדון לבעל הממון

קיום מצוות
“השבה” למהדרין

הקרן בהסכמת גדולי הפוסקים הרבנים הגאונים הגרז”נ גולדברג, הגר”נ נוסבוים, הגר”ש רוזנברג, הגר”י סילמן שליט”א

הקניינים מתבצעים לפי תקנון קרן נקי כפים ע”י הרבנים הגאונים שליט”א

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם האפשרי

 

 

ניתן להפקיד ישירות כאן לקרן

 

קיום ההשבה בפיקוח הגאון האדיר רבי יעקב גרינוואלד שליט”א

הקמת האתר: סטודיו ברפלד

TOP